TIETOSUOJASELOSTE

Henkilötietolain (523/1999, 10§ ja 24§) ja UE:n yleisen tietosuoja-asetuksen 2016/679 (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Tietosuojaseloste

Laatimispäivä 01.01.2022

REKISTERINPITÄJÄ

Kaavaamo / Alfatex Oy

Y-tunnus: 2502318-8

Kotisivu www.kaavaamo.com

Osoite: Viinikankatu 47, 33800 Tampere

Sähköposti: kaavaamo@gmail.com

REKISTERIASIOITA HOITAA

Annele Lehtonen

Osoite: Viinikankatu 47, 33800 Tampere

Sähköposti: kaavaamo@gmail.com


ASIAKASREKISTERI

Rekisteri sisältää kaikki asiakassuhteen hoitamiseen tarvittavat tiedot.

Rekisterissä olevat tiedot hankitaan pääasiassa henkilöltä itseltään. Tietojen kerääminen perustuu asiakassuhteeseen eli sopimukseen. Asiakassuhteen hoitaminen ei ole mahdollista ilman tietojen antamista. Tietoja voidaan käyttää myös markkinointi- ja tiedotustarkoituksiin oikeutetun edun perusteella. Lisäksi henkilöltä pyydetään erikseen hyväksyttävä lupa markkinointiviestinnän lähettämiseen verkkokaupan kassasivulla.

Rekisteriä säilytetään sähköisesti ja suojattuna asianmukaisesti ulkopuolisilta palomuurein ja muita teknisiä suojakeinoja hyväksikäyttäen. Rekisteriin on pääsy vain rekisterinpitäjällä ja hänen valtuuttamillaan palveluntuottajilla. Kaikkia käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Rekisterin tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille säännönmukaisesti. Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille näiden lakiin perustuvan tietojensaantioikeuden toteuttamiseksi. Muutoin tietoja voidaan luovuttaa ainoastaan rekisteröidyn suostumuksella tai valtuutuksella. Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Henkilöllä on oikeus tarkastella ja muuttaa rekisterissä olevia tietoja. Tietojen poistaminen on mahdollista lain edellyttämän säilytysajan jälkeen. Tietojen muuttamiseksi henkilön on tehtävä kirjallinen pyyntö ja toimitettava se rekisteristä vastaavalle henkilölle. Henkilön tulee voida todistaa henkilöllisyytensä pyyntöä tehdessään.